Kvaliteta zraka i gospodarenje otpadom u Splitu

Sveučilišni forum: Kvaliteta zraka i gospodarenje otpadom u Splitu
_srijeda – 14. ožujka 2018. – 19:00 H
_Sveučilišna knjižnica u Splitu (sjeverni toranj, 2.kat)
_Ekologija – Kvaliteta zraka – Karepovac – Utjecaj na okoliš – Odvojeno prikupljanje otpada

Govornici:
prof. dr. sc. Stanko Uršić
prof. dr. sc. fra Ante Vučković
dr. sc. Juraj Kamenjarin (Udruga KEKS)
Željko Jurlin (Udruga KEKS)
Moderator: doc.dr.sc Hrvoje Kalinić

Nakon uvodnih izlaganja predavača biti će prilika za pitanja sudionika i rasprava (forum) o njima.

 

Napiši komentar, aj ...