Redovita Godišnja Skupština Udruge KEKS održati će se u nedjelju 30. lipnja 2019. s početkom u 19. sati u prostorijama MO Kaštel Sućurac, dr. Antona Alfirevića 24. Dnevni Red: Otvaranje skupštine, usvajanje dnevnog reda, izbor radnog predsjedništva i ovjerovitelja zapisnika Izvještaj o aktivnostima udruge2018./2019. i program rada za 2019./2020. Financijski izvještaj i plan za naredno razdoblje. Razno

12.11.2018. Zabrana suspaljivanja otpada na području Grada Kaštela ne može predstavljati iznenađenje  jer je Gradsko vijeće Grada Kaštela još prije donijelo četiri zaključka tj. odluke kojima se zabranjuje suspaljivanje i spaljivanje otpada (23. svibnja 2011.g., 22. rujna 2011. g., 24. srpnja 2012. g. te 20. ožujka 2013. g.). Udruga KEKS je tijekom javne rasprave dala 19 primjedbi, mišljenja i prijedloga

Kvaliteta zraka i gospodarenje otpadom u Splitu

Sveučilišni forum: Kvaliteta zraka i gospodarenje otpadom u Splitu _srijeda – 14. ožujka 2018. – 19:00 H _Sveučilišna knjižnica u Splitu (sjeverni toranj, 2.kat) _Ekologija – Kvaliteta zraka – Karepovac – Utjecaj na okoliš – Odvojeno prikupljanje otpada Govornici: prof. dr. sc. Stanko Uršić prof. dr. sc. fra Ante Vučković dr. sc. Juraj Kamenjarin (Udruga KEKS) Željko Jurlin (Udruga KEKS) Moderator:

Eko-piknik i mirni prosvjed ‘Kontra sili – kontra mraku’

Pored Starog mosta na Panju sutra, 15. listopada od 11 sati održat će se eko-piknik i mirni prosvjed pod sloganom ‘Kontra sili – kontra mraku’, kojeg su pokrenule građanske inicijative ‘Ne daj se Cetino’ i ‘Javno je dobro’, čija je članica i naša Udruga KEKS, uz još desetak udruga i pojedinaca, s ciljem sprječavanja gradnje termoelektrane Peruća. Koordinacija ekoloških udruga

Zašto je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije na lokaciji Lećevica – II dio

Prema podacima Elaborata zaštite okoliša, predviđena površina planiranog CGO-a je 250.000 m2. Na toj površini očekuje se 300.000 – 320.000 m3 oborina godišnje, tj. prosječno 800 – 890 m3 na dan. Elaboratom je predviđen pročiščivač voda kapaciteta 35 m3/dan. Kao ne postoji sustav javne odvodnje (kanalizacija) sve nepročišćene vode (cca. 300.000 m3/godišnje) ulijevat će se u upojne bunare tj. direktno

Zašto je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije na lokaciji Lećevica – I dio

Tvrtka ECOINA – za zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb, izradila je u veljači 2005. godine Izvješće o istraživanjima flore, faune i tla na području lokacije planiranog CGO-a Lećevica. U tom izviješću zabilježena je 131 biljna vrsta koja raste na predmetnoj lokaciji uz napomenu da istraživanja koja su provedena u siječnju ne mogu obuhvatiti cjelokupnu floru te da istraživanja flore treba obavljati